Η ευρύτερη περιοχή της Λιβαδειάς προσφέρεται για μελέτη της οργάνωσης  καταστολής των αντιστασιακών κινημάτων εκ μέρους των κατακτητών. Η πυρπόληση και καταστροφή της Δαύλειας από τους Ιταλούς στις 5 Μαΐου 1943 αποτελεί την απαρχή στο μακρύ κατάλογο των σκληρών αντιποίνων των αρχών κατοχής σε βάρος του λαού.   Ακολούθησε η πυρπόληση του Κυριακίου στις 25 Μαΐου 1943, ο απαγχονισμός 10 Πατριωτών στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς στις 11 Σεπτεμβρίου 1943 από τους Γερμανούς, η εκ νέου πυρπόληση και καταστροφή του Κυριακίου στις 3 Οκτωβρίου 1943 από τους Γερμανούς, οι εκτελέσεις των 124 Πατριωτών στον Καρακόλιθο στις 24 Απριλίου 1943 από τους Γερμανούς, η τρίτη κατά σειρά πυρπόληση του Κυριακίου στις 25 Απριλίου 1944 από τους Γερμανούς. Ολοκληρώνεται ο μαρτυρικός αυτός κατάλογος με το ολοκαύτωμα του Διστόμου στις 10 Ιουνίου 1944 και του Καλαμιού στις 11 Ιουνίου 1944 από τους Γερμανούς.