Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Γιαννακόπουλος Βρασίδας
 2. Τόλιας Δημήτριος
 3. Νταντούμη Γιάννα
 4. Καλογρηάς Θανάσης
 5. Σαγιάννης Μιχάλης
 6. Αποστόλου Ιωάννης
 7. Τσιφής Δημήτριος
 8. Τζαμτζής Ηλίας
 9. Σκάρλας Λάμπρος
 10. Λούλου Κατερίνα
 11. Μπαρδάκας Βασίλειος
 12. Παπαλάμπρος Λάμπρος
 13. Λαμπίδη Ευτυχία
 14. Πάτρας Κωνσταντίνος
 15. Κουτσούρης Γεώργιος