Εντεταλμένοι σύμβουλοι

Καθαριότητας,Ανακύκλωσης ,Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας           Ιωάννης Δήμου

Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας                                                                         Μάριος Σάκκος