Εντεταλμένοι σύμβουλοι

Aρμοδιότητες επί θεμάτων Προάσπισης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.. Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος
Αρμοδιότητες επί των θεμάτων Πρωτογενούς Τομέα Κτηνοτροφίας – αρμοδιότητες στο τομέα ζωικής παραγωγής. Νικόλαος Τζουβάρας
Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Βασίλειος Τουμαράς
Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας. Γεώργιος Τζαθάς