Εντεταλμένοι σύμβουλοι

Παιδείας                                                                                Χρυσοβαλάντου – Βασιλική Καράβα

Περιβάλλοντος                                                                       Κωνσταντίνος Μερτζάνης