Εντεταλμένοι σύμβουλοι

Πολιτικής Προστασίας                                                             Μανώλης Τσεσμετζής

Παιδείας                                                                                Χρυσοβαλάντου – Βασιλική Καράβα

Περιβάλλοντος                                                                       Κωνσταντίνος Μερτζάνης

 Δημόσιας Υγείας                                                                    Βρασίδας Γιαννακόπουλος