Εντεταλμένοι σύμβουλοι

Ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης                                                                   Κωνσταντίνος Καπλάνης

Αγροτικής Παραγωγής                                                                                  Ιωάννης Δημητρόπουλος

Πολιτικής Προστασίας και δράσεων Τουρισμού                                            Αθανάσιος Φορτώσης

 Αθλητισμού                                                                                                  Σωτήρης Καρβούνης