Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες σε Διοικητικά – Οικονομικά θέματα και σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Αναπληρωτής Δήμαρχος

Αθανάσιος Καλογρηάς

Αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Ιωάννης Δήμου

Αρμοδιότητες Κοινωνικής Μέριμνας

Ιωάννα Νταντούμη
Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ιωάννης Αποστόλου

Αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης

 

Μάριος Σάκκος

 

Δημ. Ενοτήτων Κυριακίου, Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας

Μιχάλης

Σαγιάννης