Αντιδήμαρχοι

Τεχνικών Έργων, Εποπτείας κι Ευθύνης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εποπτείας και Συντονισμού Δράσεων του Δήμου σε θέματα διαχείρισης Εθνικών κι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και αναπληρωτής Δημάρχου

Χρήστος Κυπραίος

Κοινωνικής Προστασίας, Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης.

Γεώργιος Κωτσαδάμ

Καθημερινότητας, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Άρδευσης

Κωνσταντίνος Καπλάνης

Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών και τέλεσης πολιτικών γάμων

 

Πανωραία

Κοσμίδη-Περλεπέ

Δημοτικές Ενότητες Κορώνειας και Κυριακίου και τις αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας.

 

Αθανάσιος Φορτώσης

 

Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας και Χαιρώνειας

Νικόλαος Τζουβάρας