Αντιδήμαρχοι

Aρμοδιότητες επί θεμάτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας και αναπληρώνει τον Αναπληρωτή Δήμαρχο. Παναγιώτης (Νότης) Αγνιάδης
Αρμοδιότητες επί των θεμάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, περισυλλογής των αδέσποτων ζώων και τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας. Βασίλειος Ιωαννίδης
Αρμοδιότητες σε θέματα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Εσόδων και Περιουσίας, Εσωτερικής Λειτουργίας και Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας. Χρήστος Καλλιαντάσης
Αρμοδιότητες σε θέματα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Δημοτικού Ταμείου. Δημήτριος Καφρίτσας
Αρμοδιότητες επί των θεμάτων Προσχολικής Αγωγής και τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας. Χαράλαμπος Κατής
Αρμοδιότητες επί θεμάτων Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Γεώργιος Λιανός