Αντιδήμαρχοι

Κοινωνικής Προστασίας, Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής, Δια Βίου Μάθησης, αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης.

Γεώργιος Κωτσαδάμ

Αρμοδιότητες πρωτογενούς τομέα, αδειοδότηση και ρύθμιση Εμπορικών δραστηριοτήτων, διαχείρηση και συντήρηση οχημάτων, ηλεκτρομηχανολογικών έργων,συγκοινωνιών και εγκαταστάσεων, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Άρδευσης

Κωνσταντίνος Καπλάνης

Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών και επιμέρους μονάδων και τέλεσης πολιτικών γάμων και αναπληρωτής Δημάρχου

 

Πανωραία

Κοσμίδη-Περλεπέ

Δημοτικές Ενότητες Κορώνειας και Κυριακίου και τις αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας.

 

Αθανάσιος Φορτώσης

 

Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας και Χαιρώνειας

Νικόλαος Τζουβάρας