Δημοτική επιτροπή

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής

Τουμαράς Βασίλειος
Αγνιάδης  Παναγιώτης
Καλλιαντάσης Χρήστος
Παπαβασιλείου Αικατερίνη
Μίχας Δημήτριος
Ταγκαλέγκας Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη

Καφρίτσας Δημήτριος
Πολυτάρχου Λουκάς
Τζουβάρας Νικόλαος
Τόλιας Δημήτριος
Δήμου Ιωάννης
Σαγιάννης Μιχαήλ