Εκτελεστική επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τους εκάστοτε Αντιδημάρχους.

Τεχνικών Έργων, Εποπτείας κι Ευθύνης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εποπτείας και Συντονισμού Δράσεων του Δήμου σε θέματα διαχείρισης Εθνικών κι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και αναπληρωτής Δημάρχου

Στέλιος Θεοδωρόπουλος

Κοινωνικής Προστασίας, Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης, τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Αικατερίνη

Κοσκοβόλη–Γιαχρίτση

Καθημερινότητας, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Άρδευσης

Χρήστος Κυπραίος

Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών

Πανωραία

Κοσμίδη-Περλεπέ

Δημοτικές Ενότητες Κορώνειας και Κυριακίου, Διαχείριση θεμάτων που αφορούν τις Τοπικές Κοινότητες Ρωμέικου και Λαφυστίου καθώς και τους οικισμούς Ανάληψη, Τσουκαλάδες, Πέρα Χωριό

Γεώργιος Κωτσαδάμ

Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας και Χαιρώνειας

Νικόλαος Τζουβάρας