Εκτελεστική επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τους εκάστοτε Αντιδημάρχους.

Αρμοδιότητες σε Διοικητικά – Οικονομικά θέματα και σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Αναπληρωτής Δήμαρχος Αθανάσιος Καλογρηάς
Αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Δήμου
Αρμοδιότητες Κοινωνικής Μέριμνας Ιωάννα Νταντούμη
Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ιωάννης Αποστόλου
Αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης Μάριος Σάκκος
Κοινοτήτων Κυριακίου, Δαύλειας, Χαιρώνεια και Κορώνειας Μιχάλης Σαγιάννης
Αρμοδιότητες για την προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας Βρασίδας Γιαννακόπουλος
Αρμοδιότητες σε θέματα υποδοχής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας Εμμανουήλ Τσεσμετζής