Προϋπολογισμός

2021

Ιανουάριος

 

2020

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάϊος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

 

2019

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

 

2018

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος 

Μάιος  

Ιούνιος  

Ιούλιος 

Αύγουστος 

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

 

2017

Ιανουάριος 2017 

Φεβρουάριος 2017

Μάρτιος 2017 

Απρίλιος 2017

Μάιος 2017

Ιούνιος 2017 

Ιούλιος 2017  

Αύγουστος 2017  

Σεπτέμβριος 2017  

Οκτώβριος 2017

Νοέμβριος 2017

Δεκέμβριος 2017

 

2016

Ιανουάριος 2016
Φεβρουάριος 2016
Μάρτιος 2016
Απρίλιος 2016
Μάιος 2016
Ιούνιος 2016
Ιούλιος 2016
Αύγουστος 2016
Σεπτέμβριος 2016
Οκτώβριος 2016
Νοέμβριος 2016
Δεκέμβριος 2016

2015

Ιούνιος 2015
Ιούλιος 2015
Αύγουστος 2015
Σεπτέμβριος 2015
Οκτώβριος 2015
Νοέμβριος 2015
Δεκέμβριος 2015