Προϋπολογισμός

2024

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

2023

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάϊος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

2022

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

 

2021

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάϊος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

 

2020

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάϊος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

 

2019

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

 

2018

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος 

Μάιος  

Ιούνιος  

Ιούλιος 

Αύγουστος 

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

 

2017

Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

Μάρτιος 

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

 

2016

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος 
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος 
Νοέμβριος 
Δεκέμβριος

2015

Ιούνιος 
Ιούλιος 
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος 
Νοέμβριος 
Δεκέμβριος