Δημοτικό Συμβούλιο

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Καλογρηάς Αθανάσιος

Μητάς Αλέξανδρος

Τσεσμετζής Εμμανουήλ

Δήμου Ιωάννης

Αποστόλου Ιωάννης

Σάκκος Μάριος

Νταντούμη Ιωάννα

Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική

Μερτζάνης Κωνσταντίνος

Γιαννακόπουλος Βρασίδας

Σαγιάννης Μιχαήλ

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Κυπραίος Χρήστος

Γαλανός Κωνσταντίνος

Καπλάνης Κωνσταντίνος

Τόλιας Δημήτριος

Τζουβάρας Νικόλαος

Φορτώσης Αθανάσιος

Καραλής Χρήστος

Παπαϊωάννου Λουκάς

Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

Αρκουμάνης Πέτρος

Μπράλιος Νικόλαος

Γερονικολού Λαμπρινή

Τσιφής Δημήτριος

Μπαρμπέρης Νικόλαος

Αλεξίου Λουκάς

Καραμάνης Δημήτριος

Πλιακοστάμος Κωνσταντίνος

Χέβα Αθανασία

Τουμαράς Βασίλειος

Σπυρόπουλος Δημοσθένης

Κατής Χαράλαμπος

 

Δείτε επίσης:

Aποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου