Αθλητικές εγκαταστάσεις

Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως και 500 θεατές σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 κατοίκους στις οποίες διεξάγονται προπονήσεις) κατατάσσονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις :
    α. ΕΛΙΚΩΝΑΣ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με χωμάτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  χωρίς κτιριακές υποδομές (ανενεργό).
    β. ΘΟΥΡΙΟ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με χωμάτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  χωρίς κτιριακές υποδομές (ανενεργό).

2. ΟΜΑΔΑ  Α2

Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως και 500 θεατές σε οικισμούς με πληθυσμό άνω των 200 κατοίκων στις οποίες διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες, κατατάσσονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις :
    α. ΔΑΥΛΕΙΑ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα – κερκίδες περίπου 100 ατόμων – αποδυτήρια. (προπονείται και διεξάγει αγώνες η τοπική ομάδα ΑΠΟΚ Δαύλειας στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία)
    β. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα – κερκίδες περίπου 100 ατόμων – αποδυτήρια. (προπονούνται και διεξάγονται αγώνες της τοπικής ομάδας ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ, της ΡΗΞΗΣ Λιβαδειάς και της ΝΙΚΗΣ Λαφυστίου στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία)
    γ. ΚΥΡΙΑΚΙ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα – κερκίδες περίπου 100 ατόμων – αποδυτήρια. (προπονείται και διεξάγει αγώνες η τοπική ομάδα ΠΑΟΚ Κυριακίου στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία)
    δ. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα (χωρίς κερκίδες) – με  αποδυτήρια. (προπονείται η ομάδα ΑΠΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ η οποία αγωνίζεται στην SUPER LEAGUE 2)
ε. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα (χωρίς  κερκίδες με αποδυτήρια. (προπονείται και διεξάγει αγώνες η τοπική ομάδα ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία)
    στ. ΛΙΒΑΔΕΙΑ : Κολυμβητήριο ανοικτό με κερκίδες περίπου 150 ατόμων και αποδυτήρια.
    ζ. ΛΙΒΑΔΕΙΑ : Γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή “ΖΑΓΑΡΑΣ” με χωμάτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  με αποδυτήρια (ανενεργό).
    η. ΛΙΒΑΔΕΙΑ : Γήπεδο ΤΕΝΝΙΣ στην περιοχή “ΚΑΣΤΡΟ” με ασφάλτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  χωρίς αποδυτήρια (ανενεργό).
    θ. ΛΙΒΑΔΕΙΑ : Γήπεδο ΤΕΝΝΙΣ στην περιοχή “ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΑ” με ασφάλτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  χωρίς αποδυτήρια (κτίριο ημιτελές), ανενεργό.
    ι. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με χωμάτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  με αποδυτήρια (ανενεργό).
    ια. ΚΟΡΩΝΕΙΑ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με χωμάτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  με αποδυτήρια (ανενεργό).
    ιβ. ΛΑΦΥΣΤΙΟ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με χωμάτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  με αποδυτήρια (ανενεργό).
    ιγ. ΠΑΡΟΡΙ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με χωμάτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  με αποδυτήρια (ανενεργό).
    ιδ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με χωμάτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  με αποδυτήρια (ανενεργό).
    ιε. ΛΙΒΑΔΕΙΑ : Γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή “ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ” με χωμάτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  χωρίς κτιριακές υποδομές (ανενεργό).
    ιστ. ΡΩΜΑΙΪΚΟ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με χωμάτινο  αγωνιστικό χώρο, χωρίς κερκίδες,  χωρίς κτιριακές υποδομές (ανενεργό).

3. ΟΜΑΔΑ  Γ2

Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και άνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των αγώνων, κατατάσσεται η παρακάτω εγκατάσταση :
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ : Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα, αγωνιστικό στίβο, κερκίδες 7.700 θεατών, αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους.

4. ΟΜΑΔΑ  Δ

Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές) κατατάσσεται η παρακάτω εγκατάσταση :
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ : αγωνιστικός χώρος με ξύλινο παρκέ, κερκίδες 960 θεατών, αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους. Διεξάγονται αγώνες ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΕΫ, ΧΑΝΤΜΠΟΛ και ΜΠΑΝΤΜΙΤΟΝ.