Συμμετοχή σε Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

Το «Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη» μοιράζεται πρακτικές που προωθούν την ένταξη και τη συνύπαρξη σε τοπικό επίπεδο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ

Πρόκειται για ένα δίκτυο με τη συμμετοχή 26 Δήμων της χώρας μας, με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων. Ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 2006 με αφορμή τη συμμετοχή της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.Α) Τρικάλων και κατ’ επέκταση του Δήμου Τρικκαίων, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg IIIC-South Ένωση περιοχών με ποτάμια.

Αποτελεί  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με στόχο την ανάληψη και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν την περιβαλλοντική, πολιτιστική, αισθητική και οικονομική ανάπτυξη των ποτάμιων οικοσυστημάτων.


 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

   

 


 

ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ