Οικονομική Επιτροπή

                                   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1.       Αθανάσιος Καλογρηάς
2.       Ιωάννα Νταντούμη
3.       Χρυσοβαλάντου – Βασιλική Καράβα
4.       Κωνσταντίνος Μερτζάνης
5.       Κωνσταντίνος Καπλάνης
6.       Λουκάς Παπαιωάννου
7.       Νικόλαος Μπράλιος
8.       Δημήτριος Καραμάνης
                                    Αναπληρωματικά μέλη
1.       Μιχαήλ Σαγιάννης
2.       Ιωάννης Αποστόλου
3.       Εμμανουήλ Τσεσμετζής
4.       Βρασίδας Γιαννακόπουλος
5.       Δημήτριος Τόλιας
6.       Νικόλαος Τζουβάρας
7.       Λαμπρινή Γερονικολού
8.       Βασίλειος Τουμαράς

 

Δείτε επίσης:

Aποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής