Οικονομική Επιτροπή

                                   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1.       Αθανάσιος Καλογρηάς
2.       Αλέξανδρος Μητάς
3.       Μιχαήλ Σαγιάννης
4.       Κωνσταντίνος Μερτζάνης
5.       Κωνσταντίνος Καπλάνης
6.       Ευάγγελος Πούλος
7.       Νικόλαος Μπράλιος
8.       Δημήτριος Καραμάνης
                                    Αναπληρωματικά μέλη
1.       Ιωάννα Νταντούμη
2.       Ιωάννης Αποστόλου
3.       Εμμανουήλ Τσεσμετζής
4.       Ιωάννης Δήμου
5.       Δημήτριος Τόλιας
6.       Κων/νος Γαλανός
7.       Λαμπρινή Γερονικολού
8.       Βασίλειος Τουμαράς

 

Δείτε επίσης:

Aποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής