Οικονομική Επιτροπή

                                   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1.       Αλέξανδρος Μητάς
2.       Αθανάσιος Καλογρηάς
3.       Μιχαήλ Σαγιάννης
4.       Κωνσταντίνος Μερτζάνης
5.       Κωνσταντίνος Καπλάνης
6.       Ευάγγελος Πούλος
7.       Νικόλαος Μπράλιος
8.       Δημήτριος Καραμάνης
                                    Αναπληρωματικά μέλη
1.        Ιωάννης Αποστόλου
2.        Ιωάννα Νταντούμη
3.       Εμμανουήλ Τσεσμετζής
4.       Ιωάννης Δήμου
5.       Κωνσταντίνος Γαλανός
6.      Δημήτριος Τόλιας
7.       Λαμπρινή Γερονικολού
8.       Βασίλειος Τουμαράς

 

Δείτε επίσης:

Aποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής