Οικονομική Επιτροπή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 1. Ελισάβετ Γεωργαντά
 2. Χρήστος Κυπραίος
 3. Κωνσταντίνος Καπλάνης
 4. Πανωραία Κοσμίδη – Περλεπέ
 5. Νικόλαος Τζουβάρας
 6. Αλέξανδρος Μητάς
 7. Νικόλαος Μπράλιος
 8. Γεώργιος Ζιώγας