Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Καράβα Χρυσοβαλάντου-Βασιλική (Βάλια)
 2. Αρκουμάνης Πέτρος
 3. Νταντούμη Γιάννα
 4. Σάκκος Μάριος
 5. Μερτζάνης Κων/νος
 6. Σαγιάννης Μιχάλης
 7. Τουμαράς Βασίλειος
 8. Πετρίδης Κων/νος
 9. Γούπιου Καλλιόπη
 10. Κούτσικος Γεώργιος
 11. Χαραλαμπίου Γεώργιος
 12. Σύρος Χρήστος
 13. Καραπιπέρης Δημήτριος
 14. Κουφοχρήστου Σοφία
 15. Δεβενέ Σωτηρία