Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Καρβούνης Σωτήριος                        Πρόεδρος
Κυπραίος Χρήστος                            Αντιπρόεδρος
Ράπτη Αστερία                                   Γραμματέας
Ζιώγας Γεώργιος
Αρκουμάνης Πέτρος
Δημητρόπουλος Ιωάννης
Μαγγέρα Χαρίκλεια
Πούλου Γαριφαλλιά
Καραπιπέρης Δημήτριος
Τριπηλόπουλος Κων/νος
Νέστορα Μόρφω
Ρεντίφη Φωτεινή
Γέρος Δημήτριος
Ανέστη Περσεφόνη
Χεινωπόρου Ξένια