# Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός Κατάσταση  
1 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ζαγαρά 163.000 € Μελλοντικό έργο Χάρτης
2 Κατασκευή Στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 62.000 € Μελλοντικό έργο Χάρτης
3 Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελικώνα 961.414 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
4 Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016) 739.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
5 Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων 240.760 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
6 Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων (2016) 70.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
7 Τεχνικές Μελέτες ίδρυσης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 72.113 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
8 Ανακαίνιση κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αμαξοστασίου 598.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
9 Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων 433.440 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
10 Κατασκευή Κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου 245.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
11 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 74.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
12 Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λιβαδειάς(2018) 250.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
13 Επεκτάσεις Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού 100.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
14 Αποπεράτωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και μερικής αναδιαρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στην θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς και εσωτερικές διαρρυθμίσεις για την δημιουργία δύο αιθουσών διδασκαλίας 468.415 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
15 Επισκευή Σχολικών Συγκροτημάτων 52.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
16 Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου Ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς 76.539 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
17 Αναγκαίες κατασκευές αύξησης ισχύος ηλεκτρικής παροχής Κολυμβητηρίου 32.209 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
18 Περιβαλλοντική Μελέτη Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς 37.866 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
19 Βελτίωση Οδού από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο 144.999 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
20 Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας 56.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
21 Κατασκευή Περίφραξης Νέου Νεκροταφείου (2015) 110.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
22 Προστασία Υφιστάμενου Αγωγού Καυσίμων (2015) 131.873 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
23 Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου (2015) 15.259 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
24 Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας 43.433 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
25 Επισκευή Στέγης Σχολικών Κτιρίων 34.430 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
26 Συντήρηση Οδών, Πεζοδρόμων και Κοινόχρηστων Χώρων 135.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
27 Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από Θέση Μπρακάκος έως Κουτέϊκα 224.535 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
28 Βελτίωση Σχολικών Συγκροτημάτων(2016) 111.075 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
29 Εργασία Αποκατάστασης Χωματερής εντός Σπηλαιοβάθρου Τ.Κ. Αγίας Άννας 99.241 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
30 Ανακαίνιση Παιδικών Χαρών (2017) 191.239 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
31 Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη 571.500 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
32 Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (2017) 130.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
33 Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Λεβαδέων για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΒΑ) 24.800 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
34 Αγορά Ακινήτου Μνημείου Τζαμί Γαζή Ομέρ 200.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
35 Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς 220.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
36 Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού Έργου το Δ.Δ. Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων 272.356 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
37 Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 542.526 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
38 Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς 102.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
39 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας (2017) 144.441 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
40 Κατασκευή Φωτισμού επί της Οδού Γεωργαντά 224.116 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
41 Μελέτη Στατικής Επάρκειας του Φορέα Στήριξης της Πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου 5.477 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
42 Μελέτη Αποκατάστασης Ιστορικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μύλων Παπαϊωάννου 5.575 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
43 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β1 Σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Δαύλειας 11.105 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
44 Εκπόνηση Μελέτης Κόμβου επί της Συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου 17.432 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
45 Μουσειολογική Μελέτη για την Δημιουργία Μουσείου Πολιτισμού 5.370 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
46 Ολοκλήρωση Σύνταξης του ΣΔΑΕ του Δήμου Λεβαδέων και Εκπαίδευση των Αρμόδιων Στελεχών του στις διαδικασίες Εφαρμογής του 4.960 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
47 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την Πράξη “Παρεμβάσεις Εκσυγχρονισμού Κτιριακού Αποθέματος Αρχιτεκτονικής Αξίας (Πρώην Κτίριο Πανεπιστημίου) και Περιβάλλοντος Χώρου με Εφαρμογή Ενεργειακής Αναβάθμισης για την Χρήση των Δημοτικών Υπηρεσιών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” 55.034 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
48 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης για την Πράξη “Παρεμβάσεις Εκσυγχρονισμού Κτιριακού Αποθέματος Αρχιτεκτονικής Αξίας (Πρώην Κτίριο Πανεπιστημίου) και Περιβάλλοντος Χώρου με Εφαρμογή Ενεργειακής Αναβάθμισης για την Χρήση των Δημοτικών Υπηρεσιών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” 17.901 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
49 Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου – Έκδοση Πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.) για την Πράξη “Παρεμβάσεις Εκσυγχρονισμού Κτιριακού Αποθέματος Αρχιτεκτονικής Αξίας (Πρώην Κτίριο Πανεπιστημίου) και Περιβάλλοντος Χώρου με Εφαρμογή Ενεργειακής Αναβάθμισης για την Χρήση των Δημοτικών Υπηρεσιών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” 6.424 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
50 Αποκατάσταση Ζημιών που Προκλήθηκαν από Θεομηνία στο Δήμο Λεβαδέων (2015) 176.350 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
51 Υπογειοποίηση Εναερίου Δικτύου Πεζοδρόμου επί της οδού Μπουφίδου 42.733 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
52 Έργα Αυτεπιστασίας 378.847 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
53 Αντικ/ση τροφοδ. Αγωγού ύδρευσης στον πεζόδρομο Ν.Μπουφίδου 34.401 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
54 Επέκταση αποχ/σης ακαθάρτων στις οδούς Δελφών και Φθιώτιδος 9.925 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
55 Θέση σε λειτουργία αγωγού ύδρευσης στην Παναγία Καλαμιώτισσα Δ.Δ. Κυριακίου 2.500 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
56 Επέκταση δικτύων ύδρευσης & δικτύου αποχ/σης ομβριων υδάτων οικισμού Ελικώνα 13.386 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
57 Αναβάθμιση Α/Σ Ντάνου στο Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου 3.532 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
58 Κατασκευή Αγωγών ύδρευσης & λειτουργία Α/Σ Καραλή – Δ/Ξ Κιάφα στην Καλαμιώτισσα Κυριακίου 2.600 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
59 Κατασκευή αγωγού ομβρίων στη συμβολή οδών Τάκη Λάππα & Τροφωνίου 2.235 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
60 Προμήθεια & εγκατάσταση νέας μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης στην θέση Παλιομηλιά Ελικώνα 9.728 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
61 Επέκταση αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή Γκιόλεζα Δ.Δ. Κυριακίου 6.877 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
62 Θέση σε λειτουργία αγωγού ύδρευσης στην Παναγιά Καλαμιώτισσα Κυριακίου και αντικατ/ση παροχών 1.200 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
63 Κατασκευή αγωγού αποχ/σης ομβρίων υδάτων στον οικισμό Ελικώνα Λιβαδειάς-Τμήμα 1 26.528 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
64 Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην οδό Αριστοφάνους 3.647 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
65 Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς γήπεδο Δ.Δ. Δαυλείας 9.347 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
66 Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης από αμίαντο στο Δ.Δ. Αγ.Τριάδας 7.045 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
67 Αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στο Δ.Δ. Αγίας Άννας από το κεντρικό Α/Σ-Δ/Ξ κεντρικού Α/Σ έως την κεντρική Δ/Ξ τροφοδοσίας οικισμού 38.372 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
68 Επέκταση αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό του Ν.751 Δυτικά του Ο.Τ.29. 13.500 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
69 Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση “Κολοματάς” 1.055 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
70 Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Πέρα Χωριού από οικία Γκριτζάπη έως οικία Μπότση 868 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
71 Τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών κρουνών 2.975 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
72 Επέκταση Δικτύου Ακαθάρτων στο Δ.Δ. Λαφυστίου 2.157 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
73 Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς 169.557 € Σε εξέλιξη Χάρτης
74 Τεχνικές Μελέτες Επέκτασης Κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειάς 58.156 € Σε εξέλιξη Χάρτης
75 Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών 520.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
76 Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων 500.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
77 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου ) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογή ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση των δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 5.100.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
78 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογή ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων 2.200.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
79 Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς 1.952.912 € Σε εξέλιξη Χάρτης
80 Μουσείο Πολιτισμού (Πινακοθήκη Λαζαρή) 800.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
81 Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαγαρά 625.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
82 Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς 330.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
83 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 ( Α΄Φάση ) 238.400 € Σε εξέλιξη Χάρτης
84 Προπονητικό Κέντρο (γυμναστήριο) Δήμου Λεβαδέων 2.427.244 € Σε εξέλιξη Χάρτης
85 Επισκευή τρούλου ιερού ναού Αγίας Σοφίας στο Καταλανικό Κάστρο Λιβαδειάς 150.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
86 Αποπεράτωση νέου νεκροταφείου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 40.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
87 Μελέτη ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου ”Τζαμί Γαζή Ομέρ” 110.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
88 Συντήρηση πεζόδρομων 74.400 € Σε εξέλιξη Χάρτης
89 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών (2019) 730.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
90 Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων 74.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
91 Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου 220.141 € Σε εξέλιξη Χάρτης
92 Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας 610.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
93 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17.06.2017 και 18.06.2017 123.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
94 Τεχνικές μελέτες προστασίας από βραχοπτώσεις 90.859 € Σε εξέλιξη Χάρτης
95 Αρση επικινδυνότητας από καταπτώσεις βραχωδών μαζών 200.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
96 Συντηρήσεις Σχολικών Συγκροτημάτων (2019) 190.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
97 Συντήρηση Κτιρίων Δήμου Λεβαδέων (2019) 106.600 € Σε εξέλιξη Χάρτης
98 Διαμόρφωση Επέκτασης Νεκροταφείου Λιβαδειάς 166.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
99 Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμμάτων Δ.Κ. Λιβαδειάς 100.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
100 Βελτίωση Παιδικών Χαρών 100.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
101 Απαλλοτρίωση Οδού Έρκυνας 90.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
102 Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου 400.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
103 Πιλοτική Δράση “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” Διαμόρφωση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Αύλειου Χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Λεβαδέων 50.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
104 Διατήρηση και Επαναχρήση Αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου (Α’ Φάση) 1.000.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
105 Εργασίες Διαμόρφωσης Υφιστάμενων Ελεύθερων Κτιριακών Χώρων σε Δύο Παιδικούς Σταθμούς για την Δημιουργία Δύο Βρεφικών Τμημάτων 64.789 € Σε εξέλιξη Χάρτης
106 Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Οδοφωτισμό της Πόλης της Λιβαδειάς με την Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεδιαχειριζόμενων Φωτιστικών Σωμάτων Νέας Τεχνολογίας LED 1.439.485 € Σε εξέλιξη Χάρτης
107 Μελέτες Ωρίμανσης Έργου Μονάδας Κομποστοποίησης 139.121 € Σε εξέλιξη Χάρτης
108 Σύνταξη Μελετών για το “Πράσινο Σημείο” 90.487 € Σε εξέλιξη Χάρτης
109 Μελέτη Διαμόρφωσης Τριών Κόμβων στην Πόλη της Λιβαδειάς (Δελφών-Αγίου Φανουρίου, Ρούμελης-Χαιρώνειας, Θεσσαλονίκης-Φίλωνος-Ρούμελης) 74.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
110 Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Λεβαδέων 40.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
111 Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνία στις 29 και 30/9/2018 100.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
112 Αντιμετώπιση Πλημμυρικών Φαινομένων που προκλήθηκαν από Θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων (2019) 150.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
113 Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 650.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
114 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων 112.320 € Σε εξέλιξη Χάρτης
115 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων 533.520 € Σε εξέλιξη Χάρτης
116 Ασφαλτόστρωση Οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου 1.736.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
117 Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Λεβαδέων 208.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
118 Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δήμου Λεβαδέων 264.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
119 Προμήθεια Στεγάστρων (για στάσεις Κ.Τ.Ε.Λ.) 50.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
120 Προμήθεια Οχημάτων 200.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
121 Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου 1.200.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
122 ΑΚΕ: Υποέργο 1: Απαλλοτρίωση – Αγορά Οικοπέδων Στρ. Ιωάννου 148.920 € Σε εξέλιξη Χάρτης
123 ΑΚΕ: Υποέργο 2: Δημιουργία χώρων Πρασίνου – Πάρκα Τσέπης 130.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
124 ΑΚΕ: Υποέργο 3: Προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνων παγκακιών στους κοινόχρηστους χώρους και στα πάρκα τσέπης 85.800 € Σε εξέλιξη Χάρτης
125 ΑΚΕ: Υποέργο 4: Αγορά ακινήτων επί της οδού Τσόγκα 131.292 € Σε εξέλιξη Χάρτης
126 ΑΚΕ: Υποέργο 5: Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ επί της Οδού Καραγιαννοπούλου, Ανδρεαδάκη και Καλλιαγκάκη 400.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
127 ΑΚΕ: Υποέργο 6: Αγορά γλυπτών – Τοποθέτηση σε δημόσιο χώρο 100.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
128 ΑΚΕ: Υποέργο 7: Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού επί των οδών Καραγιαννοπούλου (από Καλλιαγκάκη έως Ανδρεαδάκη), Ανδρεαδάκη (από Καραγιαννοπούλου έως Μπουφίδου) και Ελ. Γόνη 186.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
129 ΑΚΕ: Υποέργο 8: Υλοποίηση και εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος WIFI – Συνδεσιμότητα για πρόσβαση στο Internet και Intranet 101.680 € Σε εξέλιξη Χάρτης
130 ΑΚΕ: Υποέργο 9: Προμήθεια και εγκατάσταση Info Kiosks 18.600 € Σε εξέλιξη Χάρτης
131 ΑΚΕ: Υποέργο 10: Φωτισμός και Ανάδειξη Κτιρίου Ιεράς Μητροπόλεως 27.908 € Σε εξέλιξη Χάρτης
132 ΑΚΕ: Υποέργο 11: Προμήθεια Βυθιζόμενων Κάδων Απορριμάτων 100.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
133 ΑΚΕ: Υποέργο 12: Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης 19.964 € Σε εξέλιξη Χάρτης
134 ΑΚΕ: Υποέργο 13: Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών υποέργων 24.800 € Σε εξέλιξη Χάρτης
135 ΑΚΕ: Υποέργο 14: Συμβουλετικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης 24.800 € Σε εξέλιξη Χάρτης
136 ΒΑΑ: Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της Πόλης της Λειβαδιάς 350.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
137 ΒΑΑ: Βελτίωση της Προσβασιμότητας και Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση της Ανατολικής Εισόδου της Πόλης της Λειβαδιάς 350.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
138 ΒΑΑ: Προμήθεια και λειτουργία Ηλεκτρικών mini Λεωφορείων στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς και δίκτυο σταθμών φόρτισης 500.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
139 ΒΑΑ: Συνοδευτικές Δράσεις οδοφωτισμού ως μέρος των Αναπλάσεων των Εισόδων της πόλης της Λιβαδειάς 250.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
140 ΒΑΑ: Παρεμβάσεις Ανάπλασης των Παρόχθιων Περιοχών του Ποταμού Έρκυνας με εφαρμογές Υδροκίνησης. 600.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
141 ΒΑΑ: Ανακατασκευή πεζόδρομου από Πλατεία Μητρόπολης έως «Πηγές Κρύας» σε μήκος 250 μέτρων 500.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
142 ΒΑΑ: Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων και δράσεις Έξυπνης Πόλης στην πόλη της Λιβαδειάς 205.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
143 ΒΑΑ: Κέντρο Ενημέρωσης Ανέργων (που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες) και Καινοτόμα Εργαλεία Προώθησης στην Απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων 500.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
144 ΒΑΑ: Καινοτόμες / Εναλλακτικές Δράσεις Κοινωνικοποίησης και Κοινωνικής Ένταξης των Νέων στο Δήμο Λεβαδέων 500.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
145 Επέκταση αποχέτευσης ομβρίων στην οδόν Αθηνών και στην οδόν Ηνιόχου 103.529 € Σε εξέλιξη Χάρτης
146 Σωλήνωση κύριας αποχετευτικής τάφρου Κ.Α.Τ. 137.006 € Σε εξέλιξη Χάρτης
147 Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης χαμηλής ζώνης & περιοχής Αγίου Γεωργίου(Δ/Ξ Καδης) πόλης Λιβαδειάς 651.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
148 Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης μεσαίας ζώνης πόλης Λιβαδειάς 510.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
149 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος – τηλεγχειρισμός) στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού των Δ.Ε. Δήμου Λιβαδειάς 1.897.715 € Σε εξέλιξη Χάρτης
150 Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδειάς 5.100.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
151 Συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων πόλης Λιβαδειάς 1.630.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
152 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 36.800 € Σε εξέλιξη Χάρτης
153 Έργα ανακατασκευής εσωτερικού δικτύου, έργων προσαγωγής ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Κυριακίου 3.918.976 € Σε εξέλιξη Χάρτης
154 Επέκταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δήμου Λιβαδειάς 720.070 € Σε εξέλιξη Χάρτης
155 Κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης 1.100.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης