# Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός Κατάσταση  
1 Κατασκευή Κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου 245.000 € Ολοκληρώθηκε Χάρτης
2 Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς 169.557 € Σε εξέλιξη Χάρτης
3 Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελικώνα 961.414 € Σε εξέλιξη Χάρτης
4 Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016) 739.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
5 Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων 240.760 € Σε εξέλιξη Χάρτης
6 Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων 70.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
7 Τεχνικές Μελέτες Επέκτασης Κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειάς 72.113 € Σε εξέλιξη Χάρτης
8 Τεχνικές Μελέτες ίδρυσης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 72.113 € Σε εξέλιξη Χάρτης
9 Ανακαίνιση κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αμαξοστασίου 598.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
10 Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων 436.058 € Σε εξέλιξη Χάρτης
11 Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών 519.999 € Σε εξέλιξη Χάρτης
12 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 74.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
13 Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων 500.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
14 Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λιβαδειάς 250.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
15 Επεκτάσεις Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού 2017 15.260 € Σε εξέλιξη Χάρτης
16 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας ( πρώην κτίριο Πανεπιστημίου ) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογή ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση των δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.992.464 € Σε εξέλιξη Χάρτης
17 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογή ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων 539.150 € Σε εξέλιξη Χάρτης
18 Αποπεράτωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και μερικής αναδιαρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στην θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς και εσωτερικές διαρρυθμίσεις για την δημιουργία δύο αιθουσών διδασκαλίας 468.415 € Σε εξέλιξη Χάρτης
19 Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς 1.930.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
20 Επισκευή Σχολικών Συγκροτημάτων 52.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
21 Μουσείου Πολιτισμού 800.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
22 Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου Ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς 76.539 € Σε εξέλιξη Χάρτης
23 Βελτίωση γηπέδου Ζαγαρά 625.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
24 Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς 330.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
25 Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Σκυπέϊκα – Παλαίϊκα 490.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
26 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 ( Α΄Φάση ) 238.400 € Σε εξέλιξη Χάρτης
27 Περιβαλλοντική Μελέτη Επέκτασης Κοιμητηρίου Δ.Κ. Λ.ιβαδειάς 17.780 € Σε εξέλιξη Χάρτης
28 Αναγκαίες κατασκευές αύξησης ισχύος ηλεκτρικής παροχής Κολυμβητηρίου 32.209 € Σε εξέλιξη Χάρτης
29 Πάρκο Άθλησης Δήμου Λεβαδέων 200.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
30 Επισκευή τρούλου ιερού ναού Αγίας Σοφίας στο Καταλανικό Κάστρο Λιβαδειάς 50.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
31 Αποπεράτωση νεκροταφείου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 40.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
32 Μελέτη Αποκατάστασης ρηγματώσεων πέτρινου θεάτρου Λιβαδειάς 5.500 € Σε εξέλιξη Χάρτης
33 Μελέτη συντήρησης και στερέωσης τοξωτού γεφυριού στη θέση Πηγές Κρύας 10.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
34 Μελέτη ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου »Τζαμί Γαζί Ομέρ» 74.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
35 Συντήρηση πεζόδρομων 74.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
36 Αποκατάσταση υδρομάστευσης-κατασκευή δεξαμενής και βρύσης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ‘’Πηγές Αγίου Γεωργίου’’ 20.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
37 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών 500.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
38 Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων 74.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
39 Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου 160.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
40 Περιβαλλοντική Μελέτη Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς 39.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
41 Ανάπλαση κοινόχρησρων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας 250.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
42 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17.06.2017 και 18 .06.2017 100.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
43 Τεχνικές μελέτες προστασίας από βραχοπτώσεις 75.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
44 Αρση επικινδυνότητας από καταπτώσεις βραχωδών μαζών 200.000 € Σε εξέλιξη Χάρτης
45 Εκπόνηση μελέτης ΟΧΕ- Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 15.041 € Σε εξέλιξη Χάρτης
46 Συντήρηση αγροτικής οδοποιϊας στη Δ.Ε. Κορώνειας - Σε εξέλιξη
47 Η καθημερινότητα στον Δήμο Λεβαδέων – Μικρά έργα βελτίωσης στις γειτονιές της πόλης - Σε εξέλιξη Χάρτης
48 Έργα αναβαθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων αντισφαίρισης (τενις) στη θέση Τουρκοπούλα - Σε εξέλιξη Χάρτης
49 Συντήρηση και επισκευή δημοτικής οδοποιϊας - Σε εξέλιξη Χάρτης
50 Έργα συντήρησης αγροτικής οδοποιίας στην Δ. Ενότητα Κορώνειας - Σε εξέλιξη
51 Έργα συντήρησης αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Κορώνειας - Σε εξέλιξη Χάρτης