Ο Δήμος

Ο Δήμος Λεβαδέων είναι δήμος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λεβαδέων, Δαυλείας, Κορώνειας και Χαιρωνείας και την Κοινότητα Κυριακίου. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 698.79 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 33.152 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε η Λιβαδειά.

Διοικητικές μεταβολές

Πρώτος διευρυμένος δήμος Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδεών συστάθηκε το 1835 και περιλάμβανε εκτός από τη Λιβαδειά, τα χωριά Σούρπη, Γρανίτσα, Πουρνάρι και Τσουκαλάδες. Το 1840 διευρύνθηκε με την προσάρτηση των χωριών Ρωμαίικο, Αραποχώρι, Μπράμαγα και Βελής που μέχρι τότε ανήκαν στον δήμο Χαιρώνειας. Ο Δήμος καταργήθηκε το 1912 και αντικαταστάθηκε από μικρότερες κοινότητες.

Κοινότητα Λεβαδέων

Η κοινότητα Λεβαδέων λειτούργησε στο διάστημα 1912-1929. Περιλάμβανε εκτός από την Λιβαδειά τους οικισμούς Πέρα Χωριό, Ανάληψη (τότε Σούρπη) και Τσουκαλάδες καθώς και τους οικισμούς που καταργήθηκαν τα επόμενα χρόνια Γεφυράκι, Καρβούνι, Κουρούπι και Λυκούρεσι. Το 1929 η κοινότητα Λιβαδειάς αναγνωρίστηκε σε δήμο.

Δήμος Λεβαδέων 1929-1998

Ο Δήμος Λεβαδέων που συστάθηκε το 1929 προήλθε από αναγνώριση της μέχρι τότε κοινότητας Λιβαδειάς σε δήμο. Το 1934 αποσπάστηκε από τον δήμο ο οικισμός Ανάληψη (τότε Σούρπη) που αποτέλεσε έδρα της ομώνυμης κοινότητας μέχρι το 1953 οπότε επανεντάχθηκε στον δήμο. Το 1946 αποσπάστηκε από τον δήμο ο οικισμός Άγιος Μελέτιος ο οποίος ορίστηκε έδρα κοινότητας μέχρι το 1962 οπότε επανεντάχθηκε στον δήμο. Το 1974 εντάχθηκε στον δήμο Λιβαδειάς ο οικισμός Ελικώνας που αποτελούσε μέχρι τότε ξεχωριστή κοινότητα.

Καποδιστριακός δήμος Λεβαδέων

 
Ο Καποδιστριακός δήμος Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων του προγράμματος Καποδίστριας συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση του παλαιότερου δήμου Λεβαδέων και των κοινοτήτων Ρωμαίικου και Λαφυστίου. Συνόρευε με τους δήμους Διστόμου, Χαιρώνειας, Κορώνειας, Ορχομενού και την κοινότητα Κυριακίου. Αποτελούταν από τρία δημοτικά διαμερίσματα, το δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδειάς, το δημοτικό διαμέρισμα Λαφυστίου και το δημοτικό διαμέρισμα Ρωμαίικου. Ο πληθυσμός του δήμου σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ήταν 21.492 κάτοικοι.[3]

Ο Δήμος Λεβαδέων του προγράμματος Καποδίστριας περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς.

Δ.δ. Λιβαδειάς — [20769]

  • η Λιβαδειά [20061]
  • ο Άγιος Νικόλαος [25]
  • η Ανάληψη [184]
  • ο Ελικών [43]
  • το Περαχώρι [279]
  • ο Σταθμός [3]
  • τα Τζιμαίικα [25]
  • οι Τσουκαλάδες [149]

Δ.δ. Λαφυστίου — το Λαφύστιο [422]

Δ.δ. Ρωμαιίκου — το Ρωμαίικο [301]