Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Δείτε εδώ την πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής

Δείτε εδώ την απόφαση 189/2018 του Δ.Σ. Λεβαδέων για την ψήφιση του κανοονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου

Δείτε εδώ την επικαιροποίηση της με Α.Π. 514666/24.12.2014 Εγκυκλίου που αφορά στην διαδικασία παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας.

Μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λεβαδέων

1.Φορτώσης Αθανάσιος           Πρόεδρος

2.Τόλιας Δημήτριος

3.Γεωργαντά Ελισάβετ

4.Ζιώγας Γεώργιος

5.Θεοδώρου Θεόδωρος

6.Στάικος Κων/νος

7.Μίχας Δημήτριος

8.Καλομοίρης Ιωάννης

9.Στίγκα Παναγιώτα

10.Κανιστρά Ιωάννα

11.Λεβέντης Δημήτριος