Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Δείτε εδώ τα μέλη της Επιτροπής

Δείτε εδώ την 129/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2020

.    1η Πρόσκληση