Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

                                 Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.       Ιωάννης Αποστόλου
2.       Ιωάννης Δήμου
3.       Βρασίδας Γιαννακόπουλος
4.       Ιωάννα Νταντούμη
5.       Δημήτριος Τόλιας
6.       Νικόλαος Τζουβάρας
7.       Πέτρος Αρκουμάνης
8.       Χαράλαμπος Κατής
                                    Αναπληρωματικά μέλη
1.       Αλέξανδρος Μητάς
2.       Μιχαήλ Σαγιάννης
3.       Μάριος Σάκκος
4.       Αθανάσιος Καλογρηάς
5.       Χρήστος Καραλής
6.       Κωνσταντίνος Γαλανός
7.       Δημήτριος Τσιφής
8.      Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος

 

Δείτε επίσης:

Aποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής