Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

                                 Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.       Αθανάσιος Καλογρηάς
2.       Μιχαήλ Σαγιάννης
3.       Βρασίδας Γιαννακόπουλος
4.       Εμμανουήλ Τσεσμετζής
5.       Δημήτριος Τόλιας
6.       Νικόλαος Τζουβάρας
7.       Πέτρος Αρκουμάνης
8.       Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος
                                    Αναπληρωματικά μέλη
1.       Ιωάννα Νταντούμη
2.       Ιωάννης Αποστόλου
3.       Χρυσοβαλάντου – Βασιλική Καράβα
4.       Κωνσταντίνος Μερτζάνης
5.       Κωνσταντίνος Γαλανός
6.       Αθανάσιος Φορτώσης
7.       Δημήτριος Τσιφής
8.       Χαράλαμπος Κατής

 

Δείτε επίσης:

Aποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής