Ανάλυση Προϋπολογισμού

Κριτήρια αναζήτησης
Υπηρεσία Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Διαμορφωθέντα ΒεβαιωθένταΕισπραχθέντα
1328.201 Επιχορήγηση από ΠΑΑ 2014-2020 για Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου 94.540,48 109.696,500,000,00
1322.056 Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 129.000,00 129.000,000,000,00
1324.001 Επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για το έργο Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. 121.037,39 121.037,390,000,00
1321.059 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Αστικές αναπλάσεις περιοχής Πηγών Κρύας και παρόχθιων περιοχών ποταμού Έρκυνας 692.888,16 692.888,160,000,00
1322.061 Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 150.000,00 150.000,000,000,00
1322.060 Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για Προμήθεια εξοπλισμού,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατικού κοινού αστικών και υπεραστικών γραμμών σε περιοχές του Δήμου Λεβαδέων 49.999,97 49.999,970,000,00
1315.002 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του Ν.4509/2017) για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων δανείου για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου 74.039,88 74.039,880,000,00
1217.002 Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα ΄΄ΗΟRΙΖΟΝ 2020, έργο FRONTSH1P - Στρατηγικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 0,00 41.662,7141.662,7141.662,71
1321.047 Επιχορήγηση ΕΤΠΑ για «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς (ΣΑΕΠ0561 του Π.Δ.Ε.) 0,00 32.991,8529.391,7829.391,78
1321.048 Επιχορήγηση ΕΤΠΑ για «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» (ΣΑΕΠ0561 του Π.Δ.Ε.) 83.707,40 144.014,990,000,00
1322.069 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων (ενδιαίτημα σκύλων) 10.000,00 10.000,000,000,00
1329.006 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων 184.710,40 184.710,400,000,00
3123.004 Επενδυτικό Δάνειο από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου ΄΄Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων'' 208.952,15 208.952,15119.238,16119.238,16
1322.068 Επιχορήγηση για Κατασκευή κυκλικών κόμβων 456.987,15 456.987,1557.863,0357.863,03
3123.003 Επενδυτικό Δάνειο από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στον Δήμο Λεβαδέων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 1.087.004,59 1.335.991,48540.945,26540.945,26
3123.002 Επενδυτικό Δάνειο από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 274.391,95 646.820,7397.998,4597.998,45
1322.066 Επιχορήγηση από ΠΔΕ για Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019 108.517,09 108.517,0989.531,8689.531,86
1322.067 Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι-Παναγία Καλαμιώτισσα 580.634,35 564.545,29166.088,96166.088,96
3123.005 Επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π. & Δανείων για ΄΄Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-ηλεκτρικά οχήματα-σταθμοί φόρτισης του Δήμου Λεβαδέων 2.000.391,02 2.000.391,020,000,00
1328.038 Επιχορήγηση από ΠΑΑ 2014-2020 για Ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών εγγείων βελτιώσεων του Δήμου Λεβαδέων 1.255.748,00 1.255.748,000,000,00
1328.037 Επιχορήγηση από ΠΑΑ 2014-2020 για Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων 650.000,00 650.000,000,000,00
1322.075 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Λεβαδέων 36.600,00 36.600,000,000,00
1315.005 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης για δικαιώματα Τ.Π. και Δανείων για το δάνειο «Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων» 3.132,85 3.132,850,000,00
1315.004 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης για δικαιώματα Τ.Π. και Δανείων για το δάνειο «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 4.036,43 4.036,430,000,00
1322.074 Επιχορήγηση από ΠΠΑ Περιφ. Στ. Ελλάδας για Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα - Αγία Αννα 1.551.818,10 1.595.748,8543.930,7543.930,75
1315.003 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης για δικαιώματα Τ.Π. και Δανείων για το δάνειο Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής 3.000,00 3.000,000,000,00
1321.050 Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών mini λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς 499.999,99 499.999,990,000,00
1328.033 Επιχορήγηση από Ταμείο Συνοχής για την πράξη Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 254.000,00 256.000,000,000,00
1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 500,000,000,00
1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 12.000,00 8.800,000,000,00
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 146.735,14 146.735,14185.659,14185.659,14
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 17.672,28 173.528,27181.954,99181.954,99
0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 1.000,00 750,000,000,00
0615 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 101.300,00 101.300,000,000,00
0614 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 83.000,00 97.000,0097.000,0097.000,00
0612 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 516.150,00 516.150,00129.037,50129.037,50
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010) 5.114.603,04 5.591.527,921.862.557,231.862.557,23
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 68.830,00 68.830,000,000,00
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 52.000,00 49.000,0078.020,5021.893,00
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 60.000,00 39.500,0019.091,2719.091,27
4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 240.000,00 240.000,0017.675,0017.675,00
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 3.000,00 1.000,00211,500,00
1626 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97) 0,00 7.951,037.951,037.951,03
1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 2.000,00 1.000,00113,000,00
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 42.500,00 46.650,0055.802,1614.500,54
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.974.500,00 2.017.500,00385.414,98385.414,98
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.050,00 1.050,000,000,00
0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 500,00 500,000,000,00
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 15.500,00 14.600,0022.983,56537,08
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 75.000,00 75.000,000,000,00
4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.000,00 1.000,000,000,00
4142 Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021) 4.000,00 4.000,001.197,05206,01
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων. 44.000,00 44.000,0011.440,4211.440,42
4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.700,00 2.700,001.186,401.186,40
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.420.000,00 1.470.000,00597.800,04597.800,04
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 248.500,00 248.500,0075.308,6075.308,60
4122 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4.800,00 4.800,00684,66684,66
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 300.000,00 300.000,00130.650,31130.650,31
0125 Εσοδα απο λειτουργία λαικών αγορών (άρθρο 23 Ν. 4849/2021) 3.600,00 2.000,000,000,00
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 5.338,27 5.338,275.338,270,00
0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) 28.000,00 22.000,009.640,009.640,00
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 219.380,24 214.937,52214.591,348.287,79
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 13.405,66 13.432,4113.432,4128,61
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 585.717,61 582.014,07581.576,66153.255,09
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 158.797,42 158.853,79158.853,79936,89
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 573.010,36 574.753,65574.642,785.056,70
2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 22.600,00 22.200,009.688,489.688,48
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 615.966,04 799.125,39865.976,22865.976,22
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 230.000,00 220.000,0043.112,9143.112,91
0467 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958) 10.000,00 8.000,000,000,00
0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 3.000,00 2.500,000,000,00
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 441.000,00 441.000,00180.926,00180.926,00
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 753.741,24 762.634,64762.301,4925.145,65
0621 Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 241.560,00 241.560,00158.570,69158.570,69
0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.500,00 1.500,000,000,00
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 30.000,00 27.500,001.439,301.439,30
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 16.500,00 15.600,0021,2921,29
0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 2.000,00 1.600,000,000,00
0414 Τέλος ανακομιδής 2.000,00 1.800,00180,00180,00
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 20.000,00 17.500,006.710,006.710,00
0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 30.000,00 25.500,0012.000,0012.000,00
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 565.000,00 563.000,00490.494,41490.494,41
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 1.200,00 750,000,000,00
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 2.333.903,38 2.319.139,352.279.716,852.279.716,85
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) 6.000,00 5.000,002.130,002.130,00
0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 12.000,00 1.000,000,000,00
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 6.000,00 6.000,009.002,009.002,00
5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 1.268.497,05 1.479.993,081.452.886,451.452.886,45
5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 110.533,97 97.741,2034.050,8634.050,86
5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 332.687,52 437.007,04118.220,92118.220,92
5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 40.000,00 41.865,150,000,00
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 176.634,25 143.521,56153.094,84153.094,84
4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/1991) 373.065,00 373.065,00186.560,00186.560,00
0624 Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ 175.476,00 175.476,00148.730,00148.730,00
4129 Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 450.000,00 450.000,0087.424,5484.063,48
4149 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.000,00 5.000,001.966,301.966,30
4313 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους 118.850,00 299.602,000,000,00
0619.009 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών 0,00 47.070,9147.000,3047.000,30
1219.013 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 0,00 49.600,000,000,00
1322.076 Επιχορήγηση από ΣΑΝΠ 466 για Αρχαιολογικές εργασίες για το έργο Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα-Αγία Αννα 0,00 84.891,710,000,00
1315.006 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης για δικαιώματα Τ.Π. και Δανείων για το δάνειο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» 3.000,00 3.000,000,000,00
1213.001 Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με Περιφ.Στ. Ελλάδας 147.000,00 294.000,00127.841,00127.841,00
1217.003 Επιχορήγηση για το Πρόγραμμα MUST A Lab 53.500,00 42.893,1720.388,8920.388,89
5125 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 51.873,17 51.873,1751.873,1751.873,17
0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 196.500,00 180.000,0035.650,6635.650,66
0434.003 Εσοδα από παραχώρηση χρήσης Συνεδριακού Κέντρου Κρύας και Υπαίθριου Θεάτρου Κρύας 600,00 600,000,000,00
0417.003 Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου 1.000,00 500,000,000,00
2119.020 Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρευματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδιου για λογαριασμό τριτων (τέλεση αγώνων) 4.500,00 4.500,000,000,00
3219.021 Από χρήση Δημοτικών Σταδίων (15% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) 56.708,31 54.599,3754.599,372.286,82
3219.022 Από αντίιτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρευματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδιου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων) 112.340,66 106.485,58106.485,589.219,53
0129.004 Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) 2.400,00 2.400,001.600,00600,00
2119.022 Έσοδα από εισφορές (δίδακτρα μαθητών Δημ.Ωδείου) 2.000,00 1.000,000,000,00
2119.021 Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) 800,00 800,000,000,00
3219.019 Απο κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 32.357,48 32.301,9032.272,161.783,85
0129.002 Μισθώματα από παραχώρηση Δικαιωμάτων Χρήσης Θέσεων των περιπτέρων (Άρθρο 76 Ν.4257/2014) 48.000,00 46.500,0049.614,0020.188,20
3219.020 Απο επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων 270.406,39 267.914,20267.914,201.175,05
0122.001 Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις 180.000,00 175.000,000,000,00
0129.001 Εσοδα απο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την εγκατάσταση κεραιών σε χώρους του Δήμου 23.350,00 23.100,000,000,00
1699.001 Έσοδα απο κατασκευή παραγκών και ηλεκτροδότησης αυτών στην Εμποροπανήγυρη 35.000,00 34.000,000,000,00
2211.002 Λοιπά πρόστιμα 1.000,00 1.000,000,000,00
2211.001 Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. -Ελεγχόμενης στάθμευσης Π.Ο.Ε. 7.500,00 6.000,004.855,0040,00
3221.002 Απο διάφορα πρόστιμα κλπ έκτακτα έσοδα 137.405,72 137.203,84137.079,972.432,04
3221.001 Απο πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.-Ελεγχόμενης στάθμευσης 728.837,23 729.006,81729.006,811.166,44
3221.003 Απο αποζημιώσεις καταβληθείσες για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 48.389,19 64.361,7964.361,798.196,25
2119.012 Τέλη και δικαιώματα απο λαική αγορά 4.000,00 3.100,003.591,61618,10
0121.001 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) 500,00 500,00294,450,00
0121.002 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 500,00 500,000,000,00
0129.003 Αντάλλαγμα χρήσης Δημοτικών Σταδίων (15% επι των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) 5.000,00 5.000,000,000,00
0529.002 Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικού Ωδείου 12.500,00 12.500,005.972,505.972,50
0529.003 Εισφορές αθλουμένων στο πρόγραμμα ΠΑγΟ 1.677,00 1.677,000,000,00
3219.023 Από αντίτιμο καθημερινής χρήσεως εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ) 5.731,25 5.731,255.731,250,00
3219.024 Από εισφορές (δίδακτρα μαθητών Δημ. Ωδείου) 1.470,00 2.390,002.390,00180,00
1329.003 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αποζημίωση ιδιοκτησιών στο πάρκο της Ερκυνας από την οδό Θουκιδίδου εως την οδό Ξενοφώντος 90.752,00 90.752,000,000,00
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο υπάλληλο του Δήμου 6.000,00 6.000,000,000,00
2119.009 Μισθώματα λατομείων Π.Ο.Ε. 2.000,00 1.000,000,000,00
3219.010 Απο τέλη και δικαιώματα λαικών αγορών 60.844,98 63.429,9363.429,932.592,01
3219.009 Απο δικαιώματα συμμετοχής στην Κατασκήνωση 7.833,95 7.876,367.876,360,00
3219.008 Απο δικαιώματα χρήσης Χ.Υ.Τ.Α. 42.084,62 42.084,6242.084,620,00
0434.005 Έσοδα απο προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ- Α.Ε. 6.000,00 6.000,000,000,00
0441.003 Έσοδα απο κατανομή του 15% του ΤΑΠ (αρθ.24 παρ.19 Ν.2130/93) 65.420,00 65.420,000,000,00
3219.017 Λοιπές περιπτώσεις 12.709,81 40.237,7140.237,7110.058,70
3219.013 Απο μισθώματα αστικών ακινήτων 352.070,04 352.288,06352.288,065.898,36
3219.014 Απο μισθώματα καλλιεργήσιμης γής 10.929,09 16.315,7316.315,736.257,66
3219.015 Απο μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 18.177,05 25.573,0525.573,057.581,60
0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 3.850,00 3.600,0096,0096,00
2119.004 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε. 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.101 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Λιβαδειάς 6.000,00 6.000,000,000,00
4212.102 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Λαφυστίου 2.000,00 2.000,000,000,00
4212.103 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ρωμαίικου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.201 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Χαιρώνειας 2.000,00 2.000,000,000,00
4212.202 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Προφήτη Ηλία 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.203 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Προσηλίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.204 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Θουρίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.205 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Βασιλικών 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.206 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ανθοχωρίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.207 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ακοντίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.208 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Βλασίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.301 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Δαυλείας 2.000,00 2.000,000,000,00
4212.302 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Μαυρονερίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.303 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Παρορίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.401 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Αννας 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.402 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Τριάδας 2.000,00 2.000,000,000,00
4212.403 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου 2.000,00 2.000,000,000,00
4212.404 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αλαλκομενών 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.405 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Κορώνειας 2.000,00 2.000,000,000,00
2119.001 Φόρος ηλεκτροδούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) Π.Ο.Ε. 60.000,00 60.000,0053.369,4553.369,45
2115.002 Τέλος Ακίνητης περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 80.000,00 77.600,0038.902,4838.902,48
2115.001 Τέλος Ακίνητης περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 53.000,00 53.000,0044.874,6244.874,62
3219.012 Απο προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (ΦΟΔΣΑ) 0,00 9.000,009.000,000,00
3219.011 Απο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) 60.381,65 60.381,0660.357,40209,12
3219.018 Απο εισφορές για τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 29.394,80 30.593,3230.593,32402,09
3219.006 Απο μισθώματα λατομείων 62.285,15 62.285,1562.285,150,00
3219.005 Απο δικαιώματα Σφαγείων 1.197,58 1.197,581.197,580,00
3219.004 Απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και απο παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης θέσεων των περιπτέρων 308.045,23 300.261,78299.435,7711.799,47
3219.002 Απο τέλη διαφήμισης και απο την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων 20.000,00 20.000,0020.000,000,00
3219.001 Απο δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 10.935,12 11.016,1811.016,180,00
4212.501 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Κυριακίου 4.000,00 4.000,000,000,00
1321.007 Χρηματοδότηση της πράξης ΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο'' 5.400,00 6.900,000,000,00
1321.008 Χρηματοδότηση της πράξης: ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων 3.900,00 3.900,000,000,00
1212.006 Xρηματοδότηση της πράξης:΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020) 148.633,03 171.093,2653.309,1953.309,19
1212.007 Χρηματοδότηση της πράξης:''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020) 36.397,15 70.971,0036.343,4936.343,49
1699.006 Έκτακτα Έσοδα από εράνους της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδείας (2% επί του ακαθαρίστου προιόντος) 700,00 600,00536,42536,42
2212.001 Πρόστιμα ανέγερσης-διατήρησης αυθαιρέτων 10.000,00 8.000,000,000,00
1212.002 Επιχορήγηση για υλοποίηση Ευρωπαικού προγράμματος ΄΄Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής'' 623.408,00 672.587,40341.980,87306.820,82
0529.001 Εισφορές από μέλη Κ.Α.Π.Η. 1.100,00 1.100,001.140,001.140,00
0213.001 Πρόσοδοι κοινού κεφαλαίου βάσει του άρθρου 15.παρ.11 Ν.2469/1997 110.000,00 110.000,000,000,00
3219.003 Από δικαιώματα νεκροταφείων 14.641,45 14.641,4514.641,45167,60
1519.001 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 3.000,00 3.000,00835,88835,88
1322.035 Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για Μουσείο Πολτισμού Δήμου Λεβαδέων 8.463,19 8.503,190,000,00
1519.002 Πρόστιμα που βεβαιώνονται με βάση τη παρ. 4 του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016 250,00 250,000,000,00
1322.038 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕ 055-ΥΠ.ΕΣ. για Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για τη χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 250.340,710,000,00
1321.045 Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς. 302.911,71 465.480,7866.184,9066.184,90
0529.004 Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικής Φιλαρμονικής 1.500,00 600,0060,0060,00
1322.004 Πάρκο Άθλησης Δήμου Λεβαδέων 400.000,00 460.038,880,000,00
1328.018 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Δημιουργία χώρων πρασίνου ? πάρκα τσέπης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 40.000,00 37.518,410,000,00
1322.046 Μελέτη ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου ''Τζαμί Γαζί Ομέρ'' 34.085,82 34.085,820,000,00
1322.047 Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου 33.687,08 33.687,080,000,00
0471.001 Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων (σε μη εργάσιμες ημέρες) 750,00 250,000,000,00
0619.007 Επιχορήγηση για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου 33.368,40 33.368,400,000,00
0719.001 Τέλη διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης 2.000,00 1.000,000,000,00
0719.002 Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων) 1.000,00 1.000,000,000,00
1322.049 Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακων σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 17.078,67 172.607,520,000,00
1322.050 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς 238.926,60 238.926,600,000,00
1328.024 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού επι των οδών Καραγιαννοπούλου (από Καλλιαγκάκη έως Ανδρεαδάκη), Ανδρεαδάκη (από Καραγιαννοπούλου έως Μπουφίδου) και Ελ. Γονή (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 93.314,96 93.314,960,000,00
1328.025 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Υλοποίηση και εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος WI-FI - Συνδεσιμότητα για πρόσβαση στο Internet και στο Intanet (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 101.680,00 101.680,000,000,00
1219.010 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λεβαδέων 37.200,00 37.200,000,000,00
1321.051 Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων 104.684,00 460.940,1757.183,0557.183,05
1321.052 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία και λειτουργία του Πράσινου Σημείου στο Δήμο Λεβαδέων 176.400,75 176.400,750,000,00
1326.004 Προγραμματική Σύμβαση με Περιφ. Στ. Ελλάδας για Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου ποδοσφαίρουΔημοτικού Σταδίου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ» 326.735,11 326.735,11258.190,41258.190,41
1322.070 Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην ΙεράΜονή Οσίου Σεραφείμ περιοχής οικισμούΠαναγίας Καλαμιώτισσας 354.345,26 393.780,23152.529,26152.529,26
1321.053 Αγροτική οδοποιία στη θέση Μάκρεσι 234.521,34 234.521,340,000,00
1321.054 Αγροτική οδοποιία στη θέση Καρυώτη 161.786,86 161.786,860,000,00
1322.071 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕ 571 για Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς 200.000,00 280.000,000,000,00
1322.072 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕ 571 για Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας 375.939,35 268.572,89207.366,46207.366,46
0468.001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) 170.000,00 170.000,000,000,00
1321.055 Εργα σύνδεσης μεταφοράς δικτύων ΟΚΩ για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου - Παροχή ηλεκτροδότησης 12.880,12 12.880,120,000,00
1321.056 Εργα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων 1.574,62 1.574,620,000,00
1321.057 Εξοπλισμός, μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 600.000,00 600.000,000,000,00
1328.027 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Φωτισμό και Ανάδειξη Κτιρίου Ιεράς Μητρόπολης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 29.907,00 27.908,000,000,00
1328.028 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 100.000,00 100.000,000,000,00

σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Λεβαδέων

* Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα δεδομένα που προβάλλονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης του Δήμου Λεβαδέων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοιΜετάβαση στο περιεχόμενο