Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού ΚΕΠ Λιβαδειάς από 05.09.2022 μέχρι 15.09.2022

2 Σεπτεμβρίου 2022