Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 (με τηλεδιάσκεψη)

24 Ιουνίου 2021