Συζήτηση σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Προφήτη Ηλία.

14 Απριλίου 2021