Συζήτηση σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για την κλιμάκωση της αυθαίρετης αστυνομικής βίας σε ολόκληρη τη χώρα.

14 Απριλίου 2021