Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ “XΑΙΡΩΝΕΙΑ 1“ & “ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ 2”, ισχύος 15,028 MW ΕΚΑΣΤΟΣ, ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,05 MW, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ“ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ στις Δ.Ε.ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ & ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

14 Απριλίου 2021