Τροφώνια 2022. Θεατρική παράσταση “Φτυστός ο μακαρίτης” στη Χαιρώνεια

2 Σεπτεμβρίου 2022