ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2017 – 2η Ελικώνια Ορειβατική Συνάντηση, 9-10 Σεπτεμβρίου 2017

5 Σεπτεμβρίου 2017