Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ευπαθείς ομάδες δημοτών , για μείωση -απαλλαγή δημοτικών τελών ¨Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού”.

31 Οκτωβρίου 2023