Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021 (με τηλεδιάσκεψη)

23 Απριλίου 2021