Προσωρινή αναστολή εξυπηρέτησης πολιτών στον Δήμο Λεβαδέων την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

9 Απριλίου 2021