ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Λ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ESTIA 2021: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

27 Απριλίου 2021