ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ) ΚΟΙΝ. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ, ΚΟΙΝ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.

6 Δεκεμβρίου 2023