Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη των αναγκών του Δήμου, για τη λειτουργία της δημοτικής κατασκήνωσης στη «Παλιομηλιά Ελικώνα»

29 Μαΐου 2023