Ορισμός νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Λεβαδέων

10 Ιανουαρίου 2022