Μη διεξαγωγή γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στον Δήμο Λεβαδέων την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

28 Ιανουαρίου 2022