Διεξαγωγή και αποτελέσματα γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στον Δήμο Λεβαδέων

8 Σεπτεμβρίου 2022