Διενέργεια γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στους εργαζόμενους του Δήμου Λεβαδέων

15 Απριλίου 2021