Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

30 Αυγούστου 2022