Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

25 Μαΐου 2021