Διακήρυξη για προμήθεια τροφίμων, ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Λεβαδέων, για δύο έτη

26 Οκτωβρίου 2023