Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια προ-κατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων»

12 Δεκεμβρίου 2022