Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες λειτουργίας της δημοτικής κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων

11 Απριλίου 2018