Ανακοίνωση για έναρξη χορήγησης αδιάθετων δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ μέσω των ΚΕΠ

4 Σεπτεμβρίου 2023