Έκδοση προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2021 για πρόσληψη τακτικού προσωπικού (144) θέσεων στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

10 Ιουνίου 2021