Τοποθέτηση ενός επιπλέον κάδου απορριμμάτων πλησίον της επιχείρησής του κ. Λιόντου Κων/νου στο 1ο χλμ. Λιβαδειάς –Θήβας

5 Σεπτεμβρίου 2022