Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών της δημόσιας σύμβασης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας».

29 Απριλίου 2021