Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής, εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου τύπου Κ1 στο Δήμο Λεβαδέων».

28 Ιουνίου 2022