Έγκριση δικαιολογητικών συνολικού ποσού 762,60€ που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ρωμεϊκου.

10 Ιανουαρίου 2022