Έγκριση δικαιολογητικών συνολικού ποσού 744,00€ που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ακοντίου .

10 Ιανουαρίου 2022