Αποφάσεις Συμβουλίου της Κοινότητας Λιβαδειάς 2022

Απόφαση Τίτλος
27-2022Γνωμοδότηση για μετακίνηση κάδων από την οδό Αραχώβης 4 στην διασταύρωση των οδών Διστόμου & Αγίου Φανουρίου
26-2022Γνωμοδότηση επί της υπ΄ αριθμ. 25/2022 Τεχνικής Μελέτης “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” προϋπολογισμού 230.000,00 €
25-2022Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων μετά παρατάσεως στο Υ.Ε. Κατάστημα της εταιρείας“Κ.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ-Θ.ΝΥΔΡΙΩΤΟΥ ΟΕ“ επί της οδού Μπουφίδου 22
24-2022Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων μετά παρατάσεως στο Υ.Ε. Κατάστημα του ΜΠΟΥΡΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου
23-2022Γνωμοδότηση επί αιτήματος Βασ. Καραμπέτσου για υποβάθμιση στάθμης πεζοδρομίων
22-2022Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΜΑΤΣΑ ΗΛΙΑ για οριοθέτηση θέσης στάσης –σταθμευσης οχήματος επί της οδού Πλουτάρχου 57
21-2022Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση ακινήτου, που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
20-2022Γνωμοδότηση για κενωθέν περίπτερο επί της πλατείας Λάμπρου Κατσώνη στην Κοινότητα Λιβαδειάς
19-2022Γνωμοδότηση για τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης στο 10ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς
18-2022Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων μετά παρατάσεως στο Υ.Ε. Κατάστημα του ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΟΥΤΣΗ
17-2022Ενημέρωση για τα ακίνητα της Κρύας
16-2022«Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων μετά παρατάσεως στο Υ.Ε. Κατάστημα του ΕΥΑΓ. ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο “ΚΑΤΡΟΥΤΣΟ“»
15-2022«Γνωμοδότηση περί δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού αγροτεμαχίου “θέση ΚΑΜΑΡΑ” στον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Νομού Βοιωτίας »
14-2022«Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΚΟΣΜΙΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ για οριοθέτηση θέσης στάσης –σταθμευσης οχήματος επί της πλατείας Σμύρνης 31»
13-2022«Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΚΟΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για τοποθέτηση σήμανσης Ρ-40 επί της οικίας του στην οδό Λουκα Νίκαινα 32Α»
12-2022«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος κοπής, κάμψης και σχηματοποίησης έτοιμων δομικών στοιχείων από χάλυβα στη θέση «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ» ή «ΜΑΡΜΑΡΙΑ» Δ.Ε. Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
11-2022«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 118,1 MW στη θέση «ΡΑΧΗ» Δ.Ε. Λεβαδέωνκαι Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», της εταιρείας ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με δ.τ. ΄΄VoltaliaGreeceA.E.”»
10-2022«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: ««Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9 MW στη θέση «ΖΑΧΑΡΙΟΣ ΡΑΧΗ» Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», της εταιρείας ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με δ.τ. “VoltaliaGreeceA.E.”
9-2022«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9 MW στη θέση «ΚΟΤΡΩΝΙ» Δ.Ε. Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», της εταιρείας ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με δ.τ. “VoltaliaGreeceA.E.”
8-2022«Τοποθέτηση πινακίδας/ φωτεινού σηματοδότη επί της οδού Δημητρίου Παπασπύρου στο σημείο απέναντι από τον φούρνο Τσεσμετζή προς αποφυγή ατυχημάτων»
7-2022Γνωμοδότηση για την παραχώρηση θέσεων τοποθέτησης προτομών των δύο (2) ηρώων της πόλης μας και αντίστοιχη τοποθέτηση προτομής ή ονοματοδοσία οδού για τον Πέτρο Κόκκαλη.
6-2022«Γνωμοδότηση για κενωθέν περίπτερο επί της οδού Καραγιαννοπούλου 171 στην Κοινότητα Λιβαδειάς»
5-2022Γνωμοδότηση για κενωθέν περίπτερο επί της οδού Δημ. Παπασπύρου στην συμβολή με την οδό Δημάρχου Χρηστου Παλαιολόγου στην Κοινότητα Λιβαδειάς
4-2022«Γνωμοδότηση για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στην συμβολή των οδών Έρκυνας & Θουκυδίδου ύστερα από αίτημα δημότη»
3-2022Γνωμοδότηση επί της υπ΄ αριθμ. 05/2022 Τεχνικής Μελέτης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΡΚΑ ΤΣΕΠΗΣ”
2-2022Γνωμοδότηση επί της υπ΄ αριθμ. 01/2022 Τεχνικής Μελέτης “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΑΚΡΕΣΙ»”
1-2022«Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων μετά παρατάσεως στο Υ.Ε. Κατάστημα της εταιρείας “ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΟ“»