Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019

Απόφαση Τίτλος
33-2019Λήψη απόφασης που αφορά το αίτημα της Γουργιώτη Αγγελικής για εικαστική παρέμβαση επί της οδού Καραγιαννοπούλου 27-30.
31-2019Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων που παραχωρούνται για χρήση για το έτος 2020.
30-2019Προέγκριση «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (καρουζελ, τρενάκι, συγκρουόμενα κ.α.)» της εταιρείας “ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ”.
29-2019Προέγκριση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (παγοδρόμιο) του Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου του Βασιλείου.
32-2019Εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 25.2 MW της εταιρείας «ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕ» στη θέση «Καραμούντζι» Δήμου Λεβαδέων της ΔΕ Κορώνειαςτου Δήμου Λεβαδέων.
28-2019Εισήγηση της Κοινότητας Λιβαδειάς για τη λήψη απόφασης για τη μεταφορά κάδων απορριμμάτων στην οδό Καραγιαννοπούλου 58-60. (αρ. απόφασης 36/2019).
27-2019Εισήγηση της Κοινότητας Λιβαδειάς για τη λήψη απόφασης για τη μεταφορά κάδων απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Σκούρτων & Βαγίων. (αρ. απόφασης 37/2019).
26-2019Εισήγηση της Κοινότητας Δαύλειας για τη λήψη απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης και εισόδου πρόσβασης ΑΜΕΑ στην κεντρική πλατεία Δαύλειας. (αρ. απόφασης 13/2019).
25-2019Εισήγηση της Κοινότητας Λιβαδειάς για την τοποθέτηση σήμανσης P-40 έμπροσθεν ιδιοκτησίας επί της οδού Δημ. Παπασπύρου 7. (αρ. απόφασης 43/2019).
24-2019Εισήγηση της Κοινότητας Λιβαδειάς για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης οχήματος επί της οδού Σοφοκλέους 19. (αρ. απόφασης 42/2019)
22-2019Εισήγηση της Κοινότητας Λιβαδειάς για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης οχήματος επί της οδού Αρκαδίου 6. (αρ. απόφασης 40/2019).
21-2019Εισήγηση της Κοινότητας Λιβαδειάς για την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης οχημάτων επί του πεζόδρομου Έρκυνας. (αρ. απόφασης 39/2019).
20-2019Λήψη απόφασης περί αλλαγής χώρου διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων.
19-2019Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί μερικής τροποποίησης της αριθμ. 315/2019 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Διατήρησης λειτουργίας των υπαίθριων αγορών (αρ. 38 του Ν.4497/17) και Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών οργανωμένων αγορών Δήμου Λεβαδέων.
16-2019Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) στη βελτίωση της Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς από το πέρας της παράκαμψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη διασταύρωση προς Αγ. Γεώργιο με παράκαμψη της Αγ. Παρασκευής στο Ν. Βοιωτίας
15-2019Προσωρινή μεταφορά κάδων απορριμμάτων στην οδό Αμφίσσης 5-9
18-2019Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί μερικής τροποποίησης της αριθμ. 467/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Διατήρησης λειτουργίας των υπαίθριων αγορών (αρ. 38 του Ν.4497/17) και Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών οργανωμένων αγορών Δήμου Λεβαδέων.
17-2019Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων
14-2019Μη παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης μπροστά από την επιχείρηση της Ντελίκου Ευσταθίας επί της οδού Δημ. Χρ. Παλαιολόγου
13-2019Τοποθέτηση δύο (2) νέων κάδων απορριμμάτων.
12-2019Κατάργηση και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
11-2019Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη ανάπτυξη και λειτουργία νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο υφιστάμενο ενεργειακό κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας της εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων Δήμου Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας που ανήκει στην Δ.Κ. Κυριακίου Δήμου Λεβαδέων
10-2019Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Καραγιαννοπούλου 24, στη Λιβαδειά.
9-2019Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «ΤΣΟΥΛΑ ΚΟΦΙΝΤΕΖΑ» της Τ.Κ. Αγίας Άννας.
8-2019Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία και αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς.
7-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της υπ’αριθ. 3/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μετεγκατάσταση και επέκταση της εταιρείας ¨΄ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.’’ στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ» Δ.Κ.ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ.
6-2019Λήψη απόφασης για τη μεταφορά κάδων επί της οδού Δελφών, λόγω τοποθέτησης υπόγειων κάδων απορριμμάτων.
5-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης επί της οδού Μήδειας.
4-2019Eπιβολή διοικητικού μέτρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
3-2019Γνωμοδότηση επί της μετεγκατάστασης και επέκτασης της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
2-2019Μη παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης έμπροσθεν Σχολής Οδηγών Γεραγά Δημ. επί της οδού Ελ. Γονή
1-2019Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων