Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Απόφαση Τίτλος
23-2019Εισήγηση της Κοινότητας Λιβαδειάς για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης οχήματος επί του πεζόδρομου Μπούσγου. (αρ. απόφασης 41/2019).
32-2018Εξέταση αιτήματος του Παπαθανασίου Χαράλαμπου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
31-2018Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τριών (3) θέσεων στάσης οχημάτων έμπροσθεν του ξενοδοχείου LEVADIA
30-2018Λήψη απόφασης για την κατασκευή υαλοπετασμάτων επί του πεζόδρομου Μπουφίδου έμπροσθεν του Υ.Ε. καταστήματος Μπούρα Δημήτριου
29-2018Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2019
28-2018Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενων Λαϊκών Αγορών στο Δήμο Λεβαδέων
26-2018Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάσης επί της οδού Δ. Παπασπύρου
23-2018Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την τροποποίηση της αριθμ. 8/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Eισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών αγορών (υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017) του Δήμου Λεβαδέων , ως προς το τον χώρο διεξαγωγής της καθιερωμένης Εμποροπανήγυρης στη Λιβαδειά για το έτος 2018 (άρθρο 4ο του Σχεδίου Κανονισμού)
27-2018Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων μετά παρατάσεως σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου
25-2018Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας κατασκευής ξύλινου δαπέδου επί του πεζόδρομου Έρκυνας 5 έμπροσθεν καταστήματος Υ.Ε.
24-2018Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας στάσης οχημάτων έμπροσθεν παιδικού σταθμού επί της οδού Αρκαδίου 51
22-2018Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 54/2014 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Νικ. Γ. Χονδρού, Γεωρ. Νικ. Χονδρού & Δέσποινας Γ. Χονδρού που βρίσκεται επί των οδών Ευαγγελιστρίας και Βυζαντίου του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
21-2018Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σήμανσης στις οδούς που επηρεάζονται από το έργο “Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών»
20-2018Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την τροποποίηση της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Λεβαδέων ως προς τη κατάργηση της προβλεπόμενης θέσης ταξί επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου και τη δημιουργία νέας θέσης ταξί επί της οδού Φίλωνος.
19-2018Εξέταση αιτήματος του Τσούτσα Χαράλαμπου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στη Δ.Κ. Κυριακίου.
18-2018Εξέταση αιτήματος του Νταλακούρα Γ. για παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αγίας Αναστασίας στη Δ.Κ. Λιβαδειάς.
17-2018Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης στην οδό Αριστοφάνους.
16-2018Λήψη απόφασης για την απότμηση πεζοδρομίου επί της οδού Δημ. Παπασπύρου 110.
15-2018Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Αχιλλέως.
14-2018Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια εργασιών κατασκευής του έργου: «Ανάδειξη των Ψηφιδωτών Παλαιοχριστιανικού Ναού στην οδό Σπυροπούλου»
13-2018Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας Ελένης χήρας Σεραφείμ Κοτσώνα στη Δ.Κ. Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων.
12-2018Λήψη απόφασης για τη μεταφορά κάδων από την οδό Αναλήψεως & Δαβάκη, κατόπιν αιτήματος της Κωτσαδάμ Μαρίνας.
11-2018Εξέταση αιτήματος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς που αφορά την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης.
10-2018Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου τμήματος της οδού Δημάρχου Χρ. Παλαιολόγου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Το μεγαλύτερο Σουβλάκι στον Κόσμο» από το Επιμελητήριο Βοιωτίας.
9-2018Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 0,5 MW του Γ. Μεγαρχιώτη στη θέση «Μάκρεσι».
8-2018Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών αγορών (υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/17) Δήμου Λεβαδέων.
7-2018Εξέταση αιτήματος της Αμανατίδου Ειρήνης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Τ.Κ. Δαύλειας.
6-2018Εξέταση αιτήματος της Βαρουξή Λουκίας για την παραχώρηση χώρου βραχείας στάθμευσης έμπροσθεν του φαρμακείου της επί της οδού Αθηνών 3.
5-2018Λήψη απόφασης για την κατασκευή ξύλινου δαπέδου επί του πεζόδρομου Έρκυνας 5, έμπροσθεν του Υ.Ε. καταστήματος του Δημήτριου Ντέμου
4-2018Λήψη απόφασης για την κατασκευή ξύλινου δαπέδου επί της οδού Δημάρχου Γ. Περγαντά έναντι του Υ.Ε. καταστήματος του Ιωσήφ Χατζηροδιά.
3-2018Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Δημ. Παπασπύρου στη συμβολή με την οδό Δημ. Χρ. Παλαιολόγου.
2-2018Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση χώρου στην Τ.Κ. Αγίας Άννας για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας”
1-2018Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων μετά παρατάσεως