Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Απόφαση Τίτλος
25-2017Έγκριση της υπ΄ άριθμ. 43/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά την απομάκρυνση κάδων από την εκκλησία Αγίου Νικολάου στην περιοχή «Ζαγαράς».
24-2017Έγκριση της υπ΄ άριθμ. 40/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά την μεταφορά δύο θέσεων κάδων επί της οδού Γαλαξιδίου.
23-2017Εξέταση αιτήματος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς για την παραχώρηση μιας θέσης parking, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 44/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς.
22-2017«Λήψη απόφασης περί εισήγησης στο Δ.Σ. καθορισμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
21-2017Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Παντοπωλείο – Κρεοπωλείο) ” στην Τοπική Κοινότητα Δαύλειας, ιδιοκτησίας Κουρεντή Αριστείδη.
20-2017Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Παντοπωλείο) ” στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας, ιδιοκτησίας Στάμου Αναστασίας.
19-2017Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητας του Δήμου, του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου του ΟΤΕ : NGA καμπίνες Α/Κ Λιβαδειάς (50 καμπίνες).
18-2017Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απομάκρυνση κουβουκλίου περιπτέρου από την κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, λόγω επικινδυνότητας.
17-2017Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “Επιχείρηση Αναψυχής (Καφενείο) ” στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου – Δ.Ε. Δαύλειας , ιδιοκτησίας Κουγιώτα Αθανασίου .
16-2017Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Λιβαδειάς.
15-2017Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο από 01/03/2017 έως και 31/08/2019.
14-2017Αλλαγή χρήσης του αναψυκτηρίου στο Πάρκο του Λέοντος στην Τ. Κ. Χαιρώνειας.
13-2017Επανεξέταση αιτήματος κ. Κουτσούμπα Κωνσταντίνου περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης.
12-2017Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Παντοπωλείο)” στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας , ιδιοκτησίας Μάνεση Γεωργίου.
11-2017Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Πρατήριο Άρτου)” στην Τοπική Κοινότητα Χαιρώνειας, ιδιοκτησίας Κουτουλούκη Γαρυφαλλιάς.
10-2017Εξέταση αιτήματος της Μονάδας Υγείας Λιβαδειάς “ΠΕΔΥ” για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Καραγιαννοπούλου 18.
9-2017Εξέταση αιτήματος κας Αγγελή Χαρίκλειας για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Λ. Νίκαινα 43.
8-2017Εξέταση αιτήματος κ. Ρεμπάπη Νικόλαου για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Καραγιαννοπούλου 163.
7-2017Τοποθέτηση κάδου στην περιοχή προς Τζιμέϊκα.
6-2017Απομάκρυνση κάδων από το χώρο του Επισκοπείου.
5-2017Αλλαγή θέσης κάδου στην οδό Δ. Παπασπύρου και Φιλολάου.
4-2017Αλλαγή θέσης κάδου στην οδό Δημ. Ανδρεαδάκη.
3-2017Αλλαγή θέσης κάδου στην οδό Γαλαξιδίου.
2-2017Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το Σχέδιο του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Λεβαδέων.
1-2017Κανονισμός Λειτουργίας Μουσείου Πολιτισμού – Συλλογή Θ.Λαζαρή Δήμου Λεβαδέων.