Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020

Απόφαση Τίτλος
29-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί ανάπλασης περιοχής σύμφωνα με την 93/2020 μελέτη με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ”
30-2020Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Κανονιστικής απόφασης για καθορισμό Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς ενοικίαση το έτος 2021.
28-2020“Έγκριση τοποθέτησης πινακίδας Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) επί της όψης του κτιρίου ιδιοκτησίας ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ στην οδό Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου”
27-2020“Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις πινακίδες 3Ν-10Ν και πιο συγκεκριμένα επί του τμήματος της οδού Έρκυνας μεταξύ των οδών Θουκιδίδου και Ξενοφώντος (1/2015 πράξη αναλογισμού)”
26-2020“Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 KV για τη σύνδεση του Κ.Υ.Τ. Αγίου Νικολάου με το Κ.Υ.Τ. Διστόμου” στους Δήμους Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας του Ν. Βοιωτίας”
25-2020“Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 32 MW της εταιρείας “ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ A.E.E.” στη θέση “Τσίβερι” των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας”
24-2020“Τοποθέτηση ενός μεταλλικού container στο πάρκινγκ των παλαιών σφαγείων στην οδό Τσόγκα (απέναντι από τον ΟΚΑΝΑ) με την απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων από την οδό Ελ. Βενιζέλου 3 (απέναντι από το Επιμελητήριο) και την ταυτόχρονη παραμονή επί της οδού δύο κάδων ανακύκλωσης”
23-2020“Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της εφαρμογής της εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής μελέτης βάσει της μεσοπρόθεσμης εφαρμογής της σε ότι αφορά την τελική κυκλοφοριακή λειτουργία οδών του κέντρου Λιβαδειάς σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας”
22-2020“Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 7/2020 (ΑΔΑ: Ω279ΩΛΗ-Μ5Μ) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Έγκριση εφαρμογής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης βάσει της μεσοπρόθεσμης εφαρμογής της σε ότι αφορά την τελική κυκλοφοριακή λειτουργία οδών του κέντρου Λιβαδειάς σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας”
21-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με θέμα: “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας “ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.” στις θέσεις << ΜΥΤΙΚΑΣ >> και << ΞΕΡΑΚΙΩΝΑ >> των Δήμων Αλιάρτου – Θεσπιέων και της Κοινότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων”
20-2020“Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης οχήματος πλησίον της οικίας Ρούτη Ρεβέκκας στην Κοινότητα Κορώνειας”
19-2020“Μεταφορά κάδου απορριμμάτων στον οικισμό Αγίου Αθανασίου (Καραξίνι) Κοινότητας Αλαλκομενών”
18-2020“Τοποθέτηση δύο (2) κάδων απορριμμάτων στην οικία Σπυρόπουλου και στο οικόπεδο Μαρλάση στη Βρωμοβρύση της Κοινότητας Αγίας Τριάδας”
17-2020“Χορήγηση προέγκρισης “ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
16-2020Καθορισμός νέων θέσεων στάθμευσης ΤΑΧΙ έναντι της εισόδου των επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Λιβαδειάς.
15-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με θέμα: “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Λατομείου Μαρμάρου του ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στη θέση “ΧΟΥΝΗ”, Τ.Κ. Αγίας Άννας, ΔΕ Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας”.
14-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με θέμα: “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 26,4 MW στη θέση “Μεγάλη Λούτσα” και τα συνοδά έργα αυτού στις Δημοτικές Ενότητες Λεβαδέων, Κυριακίου και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)”
13-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τριών (3) νέων θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ έναντι της εισόδου των επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς
12-2020Μεταφορά κάδου απορριμμάτων στον οικισμό Αγίου Αθανασίου (Καραξίνη) Κοινότητας Αλαλκομενών
11-2020Αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων επί της διασταύρωσης των οδών Γεωργαντά και Φίλωνος με κάδους ανακύκλωσης
10-2020Mεταφορά κάδων απορριμμάτων από την διασταύρωση των οδών Δ. Παπασπύρου 86 και Δροσίνη και τοποθέτησή τους στην διασταύρωση των οδών Χρ. Παλαιολόγου και Δροσίνη
9-2020Μεταφορά κάδου απορριμμάτων επί της οδού Καραγιαννοπούλου και τοποθέτησή του έμπροσθεν αδόμητου οικόπεδου επί της οδού Καραγιαννοπούλου
8-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με θέμα: “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέας μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα ισχύος 80 KW σε υφιστάμενο Βιοτεχνικό Κτίριο στην θέση ΠΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ της Κοινότητας Λιβαδειάς, Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
4-2020Γνωμοδότηση επί της αναθεώρησης χρήσεων γης της “Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας” σύμφωνα με το Π.Δ. 59/2018
3-2020“Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργου αυτού (μονάδα θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών) υπαίθριας αποθήκης άμμου & αποκατάστασης διαταραχθείσας όμορης έκτασης της επιχείρησης «Γεώργιος Ζηλιαναίος & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «ΤΣΙΟΚΑ ή ΒΡΑΧΑΚΙΑ» της κοινότητας Θουρίου Δ.Ε. Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας.”
7-2020Έγκριση εφαρμογής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης βάσει της μεσοπρόθεσμης εφαρμογής της σε ότι αφορά την τελική κυκλοφοριακή λειτουργία οδών του κέντρου Λιβαδειάς σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας.
6-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με θέμα: <<Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 18 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”στη θέση “Κορφούλα”, Δήμου Λεβαδέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας>>
5-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με θέμα: <<Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 9,4 MW στη θέση Λυκοστέρνα, Δήμων Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας>>
2-2020Έγκριση υποβάθμισης στάθμης πεζοδρομίου επί της οδού Αισχύλου, κατόπιν αιτήματος κ. Παπαγεωργίου Παναγιώτη.
1-2020Εφαρμογή της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σήμανσης του δήμου Λεβαδέων ως προς τη σήμανση τμήματος της οδού Καραγιαννοπούλου από τη συμβολή της με την οδό Σπυροπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Ανδρεαδάκη.